SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj PDF

Uwaga Druhowie Komendanci Gminni ZOSP RP !!!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k. Warszawy organizuje szkolenie dla Komendantów Gminnych ZOSP RP. 

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.: system dopuszczeń sprzętu użytkowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, konsekwencje prawne użytkowania sprzętu bez świadectwa dopuszczenia, zalecane procedury odbioru sprzętu. Szkolenie odbędzie się 20-21 grudnia 2013 r. na terenie CNBOP w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej 213. Program w załączeniu. Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatny nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia osób zainteresowanych (imię i nazwisko, nazwę gminy, telefon kontaktowy)  należy przesyłać faxem lub mailem do Biur Terenowych ZOSP RP lub Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w terminie do 15 listopada br.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

SZKOLENIA RECERTYFIKACYJNE W 2013 r.

W 2013 roku Oddział Wojewódzki ZOSP RP organizuje 3 szkolenia  recertyfikacyjne dla ratowników medycznych, w Ośrodku Szkolenia Związku OSP RP w Kościelisku – Kirach, w następujących terminach:

 1.   31 maja – 02 czerwca 

 2.   21 czerwca – 23 czerwca 

 3.   06 września  – 08 września       

W szkoleniu mogą wziąć udział ratownicy, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy po kwietniu 2007 r. lub zdali egzamin recertyfikacyjny, lecz upłynął już 3-letni okres ważności uprawnień. Osoby, które ukończyły szkolenie przed kwietniem 2007 r. i nie przeprowadziły recertyfikacji nie kwalifikują się na szkolenie. Uczestnik szkolenia musi być członkiem OSP w KSRG w wieku do 55 lat, posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w akcjach i ubezpieczenie. r.Należy zabrać dokumenty tożsamości, kopię zaświadczenia kpp lub ostatniego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia recertyfikacyjnego, notes, ubranie koszarowe. Szkolenie jest nieodpłatne, organizujemy również  nieodpłatny przejazd autokarem.Na szkoleniu  są zajęcia poświęcone doskonaleniu technik ratowniczych i zmianom w zakresie procedur ratowniczych. Egzamin ma taką samą formę jak egzamin po kursie kpp i obejmuje całość materiału, tak więc należy wcześniej powtórzyć wiedzę nabytą na kursie.  Do Biura OW ZOSP RP należy dostarczyć (faxem, mailem) następujące dane kandydata na szkolenie: nazwisko, imię, imię ojca, nr PESEL, OSP, numer zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia (ostatniego szkolenia recertyfikacyjnego, lub jeśli jest to pierwsza recertyfikacja  to nr zaświadczenia kpp) z datą wystawienia i telefon kontaktowy.

Termin zbierania zgłoszeń upływa miesiąc przed rozpoczęciem kursu. O zakwalifikowaniu na szkolenie każdy zostanie powiadomiony.

 

 

 

          

 

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Szkolenia