SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

82 mln zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Drukuj PDF

82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w dyspozycji Komendanta Głównego PSP . Termin składania wniosków do 10 września 2019r.

Przyjęta przez sejm 31 lipca 2019r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Wprowadzone do ustawy zapisy pozwalają na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. W art. 19 ust. 1a otrzymał następujące brzmienie:

Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szczególności :

1) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;

2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Koszty realizacji wskazanych zadań, mogą być pokrywane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na sfinansowanie tych zadań maksymalnie 82 mln zł.

Ustawa określa, że minister spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży, wraz z opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Cel realizowanego zadania musi być zgodny z przyjętymi zmianami ustawy.

Ochotnicze Straże Pożarne realizują różnego rodzaju działania i projekty, które wykraczają poza zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Propozycje wydatkowania środków 

Przykładowy wniosek

Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego przygotował specjalną ofertę.

DEFIBRYLATOR AED CU Medical iPAD SP1

FANTOM do nauli RKO z wizualizacją krążenia LED

Zestaw edukacyjny PIERWSZA POMOC LED

Zestaw edukacyjny PIERWSZA POMOC PRO

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności 82 mln zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych