SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Eliminacje Wojewódzkie OTWP 2024

Drukuj PDF

Eliminacje Wojewódzkie XLVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 kwietnia 2024 roku w szkole podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie w powiecie płockim odbyły się eliminacje wojewódzkie XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem eliminacji był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie i Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Eliminacje rozpoczęła uroczysta zbiórka, w której udział wzięli uczestnicy eliminacji, ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście. Uczestników eliminacji powitał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Artur Gonera  życząc jednocześnie wszystkim jak najlepszych wyników oraz awansu do eliminacji ogólnopolskich.

W uroczystości wzięli udział również:

 • Druh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz wiceprezesami Zarządu Druhem Andrzejem Wasilewskim i Druhną Katarzyną Paprocką – członkinią Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Druhem Dariuszem Malinowskim – Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego;
 • Pani  Iwona Gortat – Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród;
 • Pan Tomasz Kamiński – Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • Pani Sylwia Szmulewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie wraz z przedstawicielami kadry i uczniami szkoły;
 • Pani Joanna Mysiakowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie;
 • oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie na czele z Druhem Mariuszem Sicińskim.

Uroczystego otwarcia eliminacji wojewódzkich XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. dokonał Druh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

Eliminacje odbywały się w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej, uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 110 uczestników z 37 powiatów naszego województwa.

Zgodnie z regulaminem OTWP rywalizacja rozpoczęła się od równoczesnego dla wszystkich testu pisemnego. We wszystkich grupach wiekowych w tej części eliminacji z racji punktacji ex aequo konieczne było przeprowadzenie dogrywki, w wyniku której wyłoniono finałową trójkę zawodników.

Finałowe rozgrywki odbyły się w postaci testu ustnego, zawierającego dla każdego uczestnika po trzy pytania, wybrane losowo w tym jedno zadanie praktyczne.

Pytanie praktyczne, w każdej z grup wiekowych, dotyczyło zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego.

Do kolejnego szczebla – finału centralnego XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ’’Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Gąsawie/Biskupinie w województwie kujawsko-pomorskim zakwalifikowało się po dwóch finalistów każdej z grup wiekowych.

Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:

 • I grupa wiekowa (klasy I-IV szkoły podstawowej):
 1. Mitroniuk Aleksander – powiat piaseczyński – awans do kolejnego etapu,
 2. Kwaśniak Wiktoria – powiat garwoliński – awans do kolejnego etapu,
 3. Świercz Alan – powiat makowski;
 • II grupa wiekowa (klasy V-VIII szkoły podstawowej):
 1. Żochowski Mateusz  – powiat pruszkowski– awans do kolejnego etapu,
 2. Litewnicki Kacper – powiat łosicki – awans do kolejnego etapu,
 3. Mikołajewicz Julia – powiat siedlecki;
 • III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):
 1. Marczak Szymon  – powiat radomski – awans do kolejnego etapu,
 2. Kalinowski Marcin  – powiat płoński – awans do kolejnego etapu,
 3. Woźniak Hubert – powiat sochaczewski.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja powołana rozkazem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, której przewodniczył mł. bryg. Łukasz Zieliński, na co dzień Naczelnik Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W przerwie pomiędzy testem pisemnym i częścią ustną eliminacji z  programem artystycznym wystąpiły uczennice Zespołu Szkól im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Alina Boichuk i Maja Goliszek oraz uczennica Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie Barbara Folle, a przez cały czas trwania eliminacji na placu przed  budynkiem szkoły, Komenda Miejska PSP w Płocku zorganizowała wystawę statyczną samochodów i sprzętu ratowniczego. Dużym zainteresowaniem uczestników eliminacji oraz ich opiekunów cieszył się namiot z pokazami oraz instruktażem  w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Nad bezpieczeństwem uczestników eliminacji czuwał patrol medyczny z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

Uroczystego zakończenia eliminacji wojewódzkich woj. mazowieckiego XLVI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego dh Andrzej Wasilewski, który pogratulował uczestnikom fachowej wiedzy i podziękował za ich wspaniałą rywalizację oraz wielkie zaangażowanie.

Słowa podziękowania przekazał również gospodarzom Miasta i Gminy Wyszogród na ręce Pani Burmistrz Iwony Gortat oraz dyrekcji Szkoły im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie na ręce Pani Dyrektor Sylwii Szmulewicz i Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie na ręce Pani Dyrektor Joanny Mysiakowskiej, a także funkcjonariuszom KW PSP w Warszawie za pomoc i doskonałą współpracę przy organizacji turnieju. 

PS_DSC7626  PS_DSC7627

PS_DSC7629  PS_DSC7663  

PS_DSC7670  PS_DSC7766

PS_DSC7801  PS_DSC8006

PS_DSC8045  PS_DSC8094

Więcej zdjęć w GALERII 

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności Eliminacje Wojewódzkie OTWP 2024